Der spilles Bankospil den sidste Mandag i hver måned ( undtaget Juli måned ) kl.14:00 i Valsen på Solgården i Hundborg

Aktivkomiteen

Formand
Leif Dalgaard, Hundborg
Tlf. 23 38 41 88

Kasserer
Marie Saarup, Sjørring
Tlf. 97 97 12 85

Sekretær
Minna Madsen, Nr.Vorupør
Tlf. 97 93 83 16

Medlemmer
Henny Østergård, Tvorup
Tlf. 97 97 40 50

Rosa Vestergård, Hundborg
Tlf. 97 93 73 49

Else Christensen, Hundborg
Tlf. 97 93 72 90

Supleanter
Tage Sønder, Sjørring
Tlf. 23 39 57 79