Siek æ forenings hjemsie hæe:

www.foreningenthybomaal.dk

15/9 2013: Næst begiwenhed: Æ Thybomools Daw

Lørda d. 12. oktober kl. 14 holdes den føøst a ‘Æ Thybomools Daw’ i den stur sal i Æ Plantagehuws i Thisted. Torben Arboe fræ Center for jysk dialektforskning we Aarhus Universitet komme å holde en foredraw om æ thybomool. Hææ uwke øwer blywwer dæ sjungen en par sonng å læst hy’w a no digte – å de sejer sæ se’l, at de er po thybomool elle a thyboer! Kaafe å kååg fo 20 kr. pr. mand.

Æ Thybomools Daw ska wær en orli begiwenhed, dæ ligge i oktober hwæ’r o’r. Po den daw ska wi fejre æ thybomool, å wi hobe, at Æ Thybomools Daw wel wuws sæ støør å støør o’r fo o’r. Po den daw ska æ dialekt wær’ i centrum. De hober wi wel gjør, at dæ blywwer støør opmærksomhed om æ dialekt fo bodde wowsen å især ba’r å unng. Welkommen te den føøst omgång Æ Thybomools Daw tel oktober!

. . .

Æ arrangemange dæ hår wæet:

En tukhe te Rosvang å Egebaksåånd: Vi mødes po æ gårdsplads po Rosvang lørda d. 31. august æ klok æ jen (13).

De æ et just nøwendig mæ en temelding, men gjør ilywl så vidt mulig po: foreningenthybomaal@gmail.com elle ve å ring te Svend Ejler på tlf: 97 93 73 47.

Nåe we hår siit lidt på æ goe, så kyr we te Solgården i Hundborg å foe wo ka`fe mæ kage te fo 20 kr.

Her wil Verner Paulsen fortæll nøj om æ goe å viss billeder – å wi vil sjøng nue sang fræ Thylands sangbog.