Menighedsrådet består af:
Formand Tage Østergård Nielsen tlf:28681612.
Næstformand Lene Dahl Tlf: 20604911
Kasser Lene Stærk Tlf 29823075.
Kirkeværge Hundborg. Else V. Christensen Tlf:97937290.
Kirkeværge Jannerup. Hanne Sørensen Tlf: 97937456.
Alm. råd medlem. Katja Andersen Tlf:23267718.
Alm. råds. medl. Anja Knattrup Sørensen Tlf: 20296178.

Hundborg /Jannerup menighedsråd.
kommende møder: 2015.
22 april.
26. maj.
16. juni.
18. august
22. september

Har DU evt. et emne til sogneaften så kontakt Anja eller Katja eller Hanne.