Generalforsamling Hundborg Udviklingsråd

Mandag 19 nov. kl. 19.30 i Hundborg Sognehus

Dagsorden iflg. Vedtægter

Forslag som ønskes behandlet skal senest sendes til formanden Onsdag 14/11-2018
(Jeanette Klitgaard-Lund email. jeanette.klitgaard-lund@mail.dk)