KulTHYvator Kom til skitse- og statusmøde

I forbindelse med kunstprojektet KulTHYvator, inviterer Thisted Kommune og de 3 landsbyer Sjørring, Snedsted og Hundborg til skitse- og statusmøde.

Arrangementet finder sted i Sjørring Idræts- & Kulturcenter den 2. juli 2018, kl. 19:00 – 21:00, Hjørnet 2, Sjørring, 7700 Thisted.

På mødet vil de 3 kunstnere Morten Modin, Sophus Ejler Jepsen og Thomas Wolsing være til stede og vise skitser og give en status på hver deres kunstprojekt i de 3 byer. På mødet bliver der lejlighed til at interesserede borgere kan stille spørgsmål, få indblik i den kunstneriske proces, og høre om de overvejelser der ligger til grund for de 3 kunstneres respektive projekt.

Alle velkomne, der er kaffe på kanden – vel mødt.