Lægerne i Hundborg

Solgårdsvej 12, Hundborg – 7700 Thisted.

tlf. 97 93 73 33

Hjemmesiden 

Daglig konsultation: Efter aftale

Telefonkonsultation:  8.00 – 9.00
Svar på prøver, akut sygdom og bestilling af sygebesøg.

Receptfornyelse og tidsbestilling: 9.00 – 12.30
Akut sygdom, svar på celleprøver.

Akut lægehjælp 13.00 – 16.00 – tlf. 9793 7333

Lægevagten: tlf. 7015 0300 efter kl. 16.00 – 18.00, samt lør., søn.- og helligdage


Læger
Jørgen Kristensen
Naja Olesen (Vikar)

Sygeplejersker
Ellen Sloth, Anette Nissen, Inger Lis Hansen og Bente Sørensen

Sekretær
Elsebet Lyhne


Klinikken er åben alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 16.00 efter følgende retningslinier:

Alle konsultationer skal aftales på forhånd.

Tidsbestilling foregår alle hverdage i tidsrummet kl. 9-12.30 ved personlig eller telefonisk henvendelse til sekretæren.

Dog kan også bestilles tid på hjemmesiden

Ifølge gældende aftaler kan patienterne i en fler-lægepraksis som vores, ikke vælge en af lægerne og regne med altid at blive set af denne læge. Dog vil det alligevel oftest være muligt at bestille tid hos en bestemt af lægerne, hvis man er villig til at tage den ventetid det evt. vil give. Ved sygdom, der kræver konsultation eller besøg straks eller samme dag får patienten tid hos den læge, der har vagten.

Til almindelige konsultationer har vi normalt afsat 15 min. og vi gør alt, hvad vi kan, for at overholde tiden. Derfor vil det oftest være nødvendigt at afkorte eller udsætte aftalen, hvis patienten kommer for sent, og vi beder om, at der meldes afbud i god tid, hvis man ikke kan bruge sin bestilte tid.

Vi har konsultationstider fra kl. 9.15 til kl. 16.00 på alle hverdage.

Receptfornyelse – alle ordinationer af medicin foretages af lægerne. Hvis en fortsat medicinsk behandling er aftalt ved konsultation kan recepten fornyes hos sekretæren, dette foregår i samme tidsrum som tidsbestilling – kl. 9.00.12.30.

Medicinbestilling kan også gøres på hjemmesiden

Sekretæren kan således ikke forventes at bestille medicin uden at der ligger en klar aftale med en af lægerne om fortsat behandling.

Telefonkonsultation med lægerne foregår i tidsrummet kl. 8.00-9.00 hvor også sygebesøg skal aftales.

Med venlig hilsen

Lægerne i Hundborg