præste indsættelse i hundborg .

Der er indsættelse af vores nye præst Anne Marie Nandes.
Ændrede gudstjenester :
Søndag d. 19 /4 kl. 09:00 Vorupør kirke
Søndag d. 19 /4 kl. 10:30 Vang kirke.
Søndag D. 19 /4 kl. 14:00 Hundborg kirke.
Søndag D. 26/4 Kl. 09:00 Jannerup kirke.
Søndag D. 26 /4 kl. 10:30 V. Vandet kirke.

KOm og mød vores nye præst og byd hende velkommen.
Efter gudstjenesten D. 19 /4 kl. 14:00 i Hundborg vil der være velkomst reseption i sognehuset Hvor menighedsrådene vil være vært ved en let anretning. alle er hjertelig velkommen.

Tilmelding er nødvendig senest d. 16/4 til Tove Louise Nielsen tlf: 97974223
eller email : tovetonny@gmail.com