Præsteindsættelse søndag D. 7 juni.

Søndag den 7 Juni indsættes Helle Sommer Kjærgaard som sognepræst i Hundborg- Jannerup -Vang-Vorupør-Vester Vandet pastorat, samt Tilsted sogn som bistandspræst for provsten i Thisted provsti. ( Bemærk ændrede gudstjeneste tider).

Jannerup kirke kl. 9:00

Vester Vandet kirke kl. 10:30

Tilsted kirke kl. 14:00

Efter gudstjenesten i Tilsted inviteres alle menighederne til velkomst reception i lokalerne ved Thisted provstikontor Sildstrupvej 12 ,1.

Menighedsrådene.

NB: Søndag D. 14 Juni er der gudstjenester i :

Vang kirke kl. 9:00

Hundborg kirke kl. 10:30

Vorupør kirke kl. 19:00