SOGNE UDFLUGT .

Sogne udflugt for Hundborg – Jannerup – Vang – Vorupør og V. Vandet sogne bliver den 19 juni. så sæt kryds i kalenderen nu. Turen bliver til silkeborg og Mariager. program følger senere.